Privatumo politika

Asmens duomenų saugumas

 Šioje maziai.lt privatumo politikoje aprašoma, kokią informaciją renkame ir kaip ją naudojame.

 

1 Bendrosios nuostatos

1.1 Ši Privatumo politika reglamentuoja Eimučio Čepanausko IV (reg. nr. 563414) internetinės svetainės www.maziai.lt (toliau – maziai.lt) ir  maziai.lt kliento (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką naudojantis www.maziai.lt svetaine.

1.2 Privatumo politika skirta supažindinti Jus su maziai.lt vykdomu Jūsų Asmens duomenų tvarkymu. Asmens duomenys – tai informacija, kuri gali būti tapatinama su Jūsų asmeniu, o būtent: pavardė, vardas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ar pašto adresas ir kita informacija (toliau – Asmens duomenys).

1.3 Su šiuo maziai.lt dokumentu galite susipažinti ir atsispauzdinti bet kuriuo metu internetinėje svetainėje www.maziai.lt

1.4 Maziai.lt yra įregistruota Asmens duomenų apsaugos valdytojų registre: Identifikavimo kodas – P4844, įregistravimo data – 2012-02-01.

1.5 Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši Privatumo politika, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas ir maziai.lt asmens duomenų tvarkymo taisyklės.

1.6 Naudodamiesi internetine svetaine sutinkate, kad maziai.lt Jūsų asmens duomenis tvarkys ir valdys šioje privatumo politikoje nustatytomis priemonėmis ir tvarka.

1.7 Naudotis internetinės svetainės paslaugomis gali:

 • visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;
 • juridiniai asmenys;
 • visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

1.8 Maziai.lt vadovaujasi šiais asmens duomenų tvarkymo principais:

1.8.1 Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;

1.8.2 Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai;

1.8.3 Asmens duomenys nuolat atnaujinami;

1.8.4 Asmens duomenys saugojami ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai;

1.8.5 Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė;

1.8.6 Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

1.8.7 Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t.y., tik tais atvejais, kai:

 • Jūs duodate sutikimą arba kai galima daryti išvadą, kad sutikote, jog jie būtų naudojami konkrečiam tikslui (pvz.: užsiregistruojant gauti naujienlaiškį, pateikiant užsakymą, ar atsakant į kitokius klausimus apie kontaktinius duomenis); 
 • Sudaroma arba vykdoma sutartis, kai Jūs esate viena iš šalių;
 • Asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia maziai.lt arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei Jūsų interesai nėra svarbesni.

 

2. Kokią informaciją mes renkame?

Mes galime rinkti, saugoti ir naudoti žemiau nurodytų rūšių informaciją:
• informaciją apie Jūsų kompiuterį ir apie Jūsų apsilankymus šioje interneto svetainėje bei naudojimąsi šia interneto svetaine (įskaitant Jūsų IP adresą, geografinę vietą, naršyklės tipą, iš kur buvote nukreiptas, lankymosi trukmę ir puslapių žiūrėjimų skaičių);
• informaciją, kurią Jūs suteikiate mums tikslu prenumeruoti mūsų interneto svetainės paslaugas, pranešimus el.paštu ir/arba naujienlaiškius;
• bet kokią kitą informaciją, kurią Jūs savo pasirinkimu siunčiate mums.

3. Slapukai

Slapuką sudaro informacija, tinklo tarnybinės stoties siunčiama interneto naršyklei ir laikoma naršyklės. Ši informacija vėliau siunčiama atgal tarnybinei stočiai kaskart kai naršyklė paprašo puslapio iš tos tarnybinės stoties. Tai leidžia tai tinklo tarnybinei stočiai identifikuoti ir sekti interneto naršyklę. Mes naudojame Google Analytics naudojimuisi šia interneto svetaine analizuoti. Google Analytics generuoja statistinę ir kitą informaciją apie naudojimąsi svetaine panaudodama slapukus, kurie laikomi vartotojų kompiuteriuose. Generuojama su mūsų interneto svetaine susijusi informacija yra naudojama kurti ataskaitas apie naudojimąsi šia interneto svetaine. Šią informaciją laikys Google. Google privatumo politika prieinama čia: http://www.google.com/privacypolicy.html . Pas mus besireklamuojantieji arba mokėjimo paslaugų teikėjai irgi gali siųsti Jums slapukus. Savo interneto svetainėje mes skelbiame Google Adsense interesais paremtas reklamas. Jas taip, kad atspindėtų Jūsų interesus, parenka Google. Kad nustatytų Jūsų interesus, Google seks Jūsų elgesį internete naudodama slapukus. Jūs galite peržiūrėti, ištrinti ir pridėti interesų kategorijas, susietas su Jūsų naršykle, naudodami Google bendrovės Ads Preference Manager, kurį galima rasti adresu http://www.google.com/ads/preferences/. Jūs galite atsisakyti Adsense partnerių tinklo slapuko adresu http://www.google.com/privacy_ads.html . Tačiau šiame atsisakymo mechanizme naudojamas slapukas, ir jeigu Jūs ištrinsite slapukus iš savo kompiuterio, tai Jūsų atsisakymas nebus išsaugotas. Kad užsitikrintumėte, jog atsisakymas būtų išsaugotas konkrečiai naršyklei, turėtumėte naudoti Google naršyklės įskiepį, kurį galima rasti adresu http://www.google.com/ads/preferences/plugin . Dauguma naršyklių leidžia Jums nepriimti jokių slapukų, nors tam tikros naršyklės leidžia Jums nepriimti tik trečiųjų šalių slapukų. Pavyzdžiui, Internet Explorer naršyklėje galite atsisakyti visų slapukų spausdami „Tools“ > „Internet Options“ > „Privacy“ ir pasirinkdami „Block all cookies“ (tai daroma paslenkant perjungiklį). Tačiau visų slapukų blokavimas turės neigiamą įtaką galimybei naudotis daugeliu interneto svetainių, įskaitant šią.

4. Jūsų asmeninių duomenų naudojimas

Asmeniniai duomenys, pateikti šioje interneto svetainėje, bus naudojami tikslams, nurodytiems šioje privatumo politikoje arba aktualiose šios interneto svetainės dalyse. Mes galime naudoti jūsų asmeninę informaciją šiems tikslams:

 • Pateiktų užsakymų pristatymui ir buhalterinei apskaitai;
 • Interneto svetainei administruoti;
 • Jūsų naršymo patirčiai gerinti, pritaikydami šią interneto svetainę asmeniniams poreikiams;
 • Turint Jūsų sutikimą siųsti Jums el. paštu mūsų naujienlaiškį, kuris, mūsų manymu, gali būti
 • Jums įdomus (Jūs galite bet kada informuoti mus, jeigu nebenorite, kad naujienlaiškis būtų Jums siunčiamas);
 • Trečiosioms šalims suteikti statistinę informaciją apie mūsų vartotojus, tačiau ši informacija nebus naudojama jokiam atskiram vartotojui identifikuoti;

Be aiškaus jūsų sutikimo mes neteiksime jūsų asmeninių duomenų jokioms trečiosioms šalims tiesioginės rinkodaros tikslais.

5. Politikos pakeitimai

Mes galime retkarčiais atnaujinti šią privatumo politiką paskelbdami naują versiją savo interneto svetainėje. Kartkartėmis Jūs turėtumėte peržiūrėti šį puslapį, kad įsitikintumėte, jog esate patenkintas bet kokiais pasikeitimais.

6. Trečiųjų šalių interneto svetainės

Šioje interneto svetainėje yra nuorodų į kitas interneto svetaines. Mes nesame atsakingi už trečiųjų šalių interneto svetainių privatumo politikas ar praktikas.

7. Papildoma informacija

Jūsų duomenys saugomi ir apdorojami laikantis galiojančių Lietuvos Respublikos „Asmens duomenų teisinės apsaugos“ įstatymo. www.maziai.lt administratorius yra registruotas Asmens duomenų valdytojų  valstybės registre ir turi suteiktą duomenų valdytojo indentifikavimo kodą.

Norime Jus informuoti, kad www.maziai.lt personalas nei telefonu, nei jokiais kitais būdais neprašo Jūsų prisijungimo duomenų, banko kortelių numerių, slaptažodžių ar bet kokios kitos informacijos, dėl kurios panaudojimo Jums gali būti padaryta finansinė ar bet kokia kita žala.Jūsų pateikti duomenys (elektroninio pašto adresas, vardas, pavardė, adresas ir kt.) yra naudojami tik tam, kad galėtume tinkamai teikti paslaugas.

Pirkėjas turi teisę nemokamai gauti informaciją apie Pirkėjo pateiktus ir išsaugotus duomenis, juos keisti, blokuoti ar ištrinti kreipdamasis į pardavėja pateiktais kontaktais. Pirkėjas turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius vienerius metus. Pirkėjas turi teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų.

Dėl duomenų tvarkymo kreiptis į www.maziai.lt administratorių: Darbininkų skg. 4, Garliava, Kauno r. sav., Tel.: 8 605 60060, e-paštas: info@maziai.lt